Instalimi

Manual për Instalimin e Bllokimit të Dorezës së Portës së Versionit YALIS BF

Udhëzues për instalimin e dorezës së versionit YALIS BJT

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) Manuali i Instalimit të Dorezës Minimaliste (Për Dyer Minimaliste)

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) Manual për Instalimin e Bllokimit të Dorezës së Xhamit (Për Dyer prej Xhami)

Manuali i Instalimit të Bllokimit të Dorezës së Minimalistit YALIS NO.259 (Ylber)

Manual për instalimin e bllokimit të dorezave të drurit YALIS NO.262 (PA FUND) (Për dyer druri)

Manual për instalimin e bllokimit të dorezës së xhamit YALIS NO.292 (GUARD)

Udhëzues për instalimin e bllokimit të dorezës së panelit të versionit të panelit të xhamit YALIS