Certifikata

Alibaba Supplier Assessment-1

Vlerësimi i Furnizuesit Alibaba

Utility Model Patent-1

Patenta e modelit të shërbimeve

Design Patent-1

Patenta e Dizajnit

CE certification-1

Certifikimi CE

ISO certification-1

Certifikimi ISO

Trademark Certificate-1

Certifikata e markës tregtare

EN certification-1

Çertifikimi EN